Een brief van de professor (2)

Een brief van de professor (2)

Het maakt niet uit of we uitgaan van traditioneel judo of het Kōdōkan-judo waarin ik mensen onderricht: in de praktijk moet ik uitleg geven over zowel zaken die betrekking hebben op aanval en verdediging als zaken die buiten het principe van yawara vallen.

Stelt u zich bijvoorbeeld voor dat u rechtop staat en dat iemand u van achteren omarmt. Op dat moment kan ik niet vluchten als we het principe van yawara te letterlijk opvatten. Er is geen enkele manier waarop ik kan bewegen door mee te gaan in de kracht van de tegenstander. Als ik de omarming vóór ben kan ik mijn lichaam inderdaad omlaag brengen en losmaken, maar als ik eenmaal ben omarmd, rest mij niets anders dan aan die kracht weerstand te bieden.

Ik kan hiervan een praktisch voorbeeld geven: als ik op deze manier word omarmd, kan ik de twee handen van de tegenstander met mijn eigen handen tegen mijn borst drukken en de tegenstander meenemen in een salto. Daarna kan ik de tegenstander onder mij brengen en met mijn gezicht naar boven gericht op de tegenstander vallen. Op dat moment wordt het lichaam van de tegenstander tegen de grond geworpen. En omdat het gewicht van mijn lichaam momentum heeft en boven op de tegenstander terechtkomt, zal de tegenstander in de meeste gevallen een kreet slaken. Zijn omarming zal aan kracht verliezen. Als ik op dat moment mijn lichaam draai, gaan de handen van de tegenstander los.

In dit geval kunt u niet beweren dat ik heb bewogen door mee te gaan in de kracht van de tegenstander. Ik heb eerder weerstand aan deze kracht geboden en gebruikgemaakt van mijn eigen kracht. U kunt echter wel stellen dat ik mijn eigen kracht zo effectief mogelijk heb aangewend om de kracht uit de omarming te halen.

Als judotechnieken alleen konden worden gebruikt door mee te gaan in de kracht van de tegenstander, zou ik helemaal niets kunnen doen als de tegenstander niet beweegt.

Er is nog een manier om uit deze situatie te komen. Ik kan mijn lichaam bijvoorbeeld met kracht omlaag brengen terwijl ik mijn beide ellebogen omhoog til. Daarna kan ik mijn lichaam krachtig naar rechts en links draaien en met mijn achterhoofd tegen het gezicht van de tegenstander stoten. Op het moment dat hij daardoor wordt verrast, kan ik allerlei technieken inzetten, waaronder de hierboven beschreven handeling, maar in alle gevallen gaat het om handelingen waarbij ik niet meega in, maar juist weerstand biedt aan de kracht van de tegenstander. Wat blijft staan, is dat het in dat geval om een effectieve handeling gaat die als doel heeft het bevrijden van mijn eigen lichaam.

Hoe zou dat gaan als de tegenstander mijn keel probeert dicht te knijpen? Ook in dit geval kan ik mezelf niet losmaken door mee te gaan in de kracht van de tegenstander. Zelfs als ik de tegenstander werp zodat zijn greep op natuurlijke wijze verdwijnt, en zelfs als ik zijn handen draai en een klem aanleg, moet ik absoluut weerstand bieden en gebruikmaken van mijn eigen kracht. Ook in dat geval geldt dat ik op relatief effectieve wijze gebruik heb gemaakt van mijn kracht.

Als judotechnieken alleen konden worden gebruikt door mee te gaan in de kracht van de tegenstander, zou ik ook helemaal niets kunnen doen als de tegenstander niet beweegt. Ik zou niets kunnen doen om de tegenstander te bedwingen.

Judo is breder dan dat. Het kan niet anders dan dat ik iets mag doen om de tegenstander te bedwingen. Het is alleen wel zo dat ik dan zo weinig mogelijk kracht moet gebruiken om het gewenste effect te krijgen.

De bovenstaande voorbeelden hadden vooral betrekking op spierkracht, maar ook voor mentale kracht geldt dat deze afhankelijk van de situatie zo effectief mogelijk moet worden ingezet. Als de tegenstander bijvoorbeeld vol in de aanval gaat, is er geen tijd om nieuwe technieken te bedenken. De enige mogelijkheid is om goed te zijn voorbereid en te reageren zoals dat op natuurlijke wijze in mij opkomt, op basis van de technieken die ik al ken. Maar als de tegenstander niet aanvalt en zich voorzichtig verdedigt, moet ik gaan nadenken: ik moet me afvragen of ik geen nieuwe techniek kan gebruiken, en of het misschien niet beter is om iets anders te doen.

Nog een voorbeeld: als ik heb besloten om een bepaalde techniek in te zetten, mag ik bij de uitvoering daarvan niet twijfelen. Ik mag mezelf niet afvragen of de techniek wel zal werken. Ik moet in de techniek geloven en deze op resolute wijze uitvoeren. Tegelijkertijd moet ik, tot zich een kans voordoet, zo veel mogelijk mogelijkheden aflopen. Daarna zet ik gedachteloos de techniek in. Ondertussen mag ik niet verzaken en moet ik blijven proberen nog betere technieken te bedenken.

Ik heb besloten om de naam judo uit te breiden en niet alleen te gebruiken voor de meest effectieve inzet van mentale en fysieke kracht tijdens aanval en verdediging, maar in veel bredere zin, namelijk voor alle situaties waarin ook maar enigszins sprake kan zijn van een meest effectieve inzet van mentale en fysieke kracht.

Met deze uitleg wordt het moeilijk om de uitleg over aanval en verdediging volledig te baseren op het principe van yawara. Wat in ieder geval vanuit zowel fysiek als mentaal perspectief over de verschillende judotechnieken gesteld kan worden, is dat u altijd moet kiezen voor de meest effectieve methode. We moeten dus stellen dat de meest effectieve methode van aanval en verdediging gelijkstaat aan de meest effectieve inzet van mentale en fysieke kracht.

Ik weet niet zeker waar het teken jū uit jūdō en jūjutsu vandaan komt, maar het kan bijna niet anders dan dat het is gebaseerd op het principe van yawara. Aangezien de methode van aanval en verdediging voor een belangrijk deel wordt bepaald door het principe van yawara, moeten we het grote geheel judo of jiujiutsu noemen, ook als we ons bij de beoefening baseren op andere principes.

Ik heb besloten om de naam judo uit te breiden en niet alleen te gebruiken voor de meest effectieve inzet van mentale en fysieke kracht tijdens aanval en verdediging, maar in veel bredere zin, namelijk voor alle situaties waarin ook maar enigszins sprake kan zijn van een meest effectieve inzet van mentale en fysieke kracht.

Sommige mensen hebben daar misschien kritiek op. Ze zullen zich afvragen of we de meest effectieve inzet van mentale en fysieke kracht in een politieke, diplomatieke, militaire of commerciële context ook judo moeten noemen.

Ik kan dat zonder twijfel bevestigen. Hoewel politieke, diplomatieke, militaire en commerciële zaken in wezen verschillen van het principe van aanval en verdediging uit het judo, kunnen er uit judo wel degelijk vormen worden geleerd die op veel meer zaken van toepassing zijn, mits men de eigen mentale en fysieke kracht op basis van hetzelfde principe zo effectief mogelijk inzet om het doel te bereiken.

Mocht de wereld al een naam hebben bedacht voor een zo effectief mogelijke inzet van mentale en fysabf6f67cbf609a5850e625162cdfbbb9ieke kracht, dan vind ik het niet meer dan vanzelfsprekend dat we de naam judo alleen nog maar gebruiken voor aanval en verdediging. Maar voor zover ik weet, bestaat een dergelijke naam nog niet.

Via onderzoek ben ik erachter gekomen dat de methode voor aanval en verdediging moet zijn geschoeid op de meest effectieve inzet van mentale en fysieke kracht, en dat dit principe van toepassing is op alle zaken in de wereld. Ik vond dat het nodig was om dit gebruik van kracht een naam te geven, en ik ben deze naam ook voor andere zaken gaan gebruiken. Daarom heeft de naam judo betrekking op veel meer dan alleen de inzet van mentale en fysieke kracht tijdens aanval en verdediging.

Door ons hiervan bewust te zijn tijdens het bewandelen van de weg en het leren van de principes van aanval en verdediging zoals die tot nu toe bij judo ter sprake zijn gekomen, krijgen we inzicht in het grotere geheel en kunnen we op veel meer terreinen de vruchten van onze inzet plukken.

Uit: Jūdō, 2016 DECEMBER, vol. 87 No. 12, Jūdō Hongi (2)

Advertenties