Er woedt in Nederland al redelijk lang een strijd tussen Busen en Kōdōkan: Busen is de stijl zoals die tot nu toe altijd in Nederland (en Europa) werd beoefend, terwijl Kōdōkan voor ons Europeanen dan de “nieuwe” stijl is zoals die uit Japan is komen overwaaien.

Voor worpen en technieken en dergelijke maakt het allemaal niet zo veel uit: er bestaan talloze variaties op technieken, en zeker als zwartebander leer je al snel om je niet alleen op, maar ook tussen de lijnen te bewegen. Duidelijker dan in het wedstrijdjudo zie je dat niet: je kunt een ōsotogari wel op een bepaalde manier aanleren, maar als je tegenstander net even verkeerd staat, zul je toch iets anders moeten doen om hem nog steeds met een soortgelijke techniek op de grond te krijgen. Zie daar: een ter plekke bedachte variatie die wél werkt.

KatamawashiVoor kata, de vaste demonstratievorm van judo, ligt dat echter totaal anders. De hele idee achter een kata, een vaste vorm, is namelijk dat de vorm vastligt, dat er één perfecte manier is om een bepaalde techniek uit te voeren in ideale omstandigheden. Het kata is een typisch Japans verschijnsel, dat je ook buiten de krijgskunst tegenkomt. Ook zaken als bloemschikken, kalligrafie en de theeceremonie verlopen volgens zeer vaste protocollen, die je nooit exact zult kunnen volgen, maar wel kunt proberen zo veel mogelijk te benaderen.

Ga je het dus over een variatie op een vaste vorm hebben, dan spreek je jezelf tegen en is er een nieuwe school geboren. Vandaar ook de strijd tussen de Busen-kata en de Kōdōkan-kata. Er kan maar één vorm ideaal zijn. Om erachter te komen welke kata de juiste kata is, zullen we onszelf een aantal vragen moeten stellen.

Allereerst is daar de hamvraag: waar is het protocol waarin de kata wordt beschreven? Voor de Kōdōkan kan die vraag eenvoudig worden beantwoord. Dat protocol is er en wordt gewoon verstrekt door de Kōdōkan zelf. Je kunt het bestellen op internet. Wellicht verandert dat protocol af en toe op basis van nieuwe inzichten, maar we weten waar we moeten zijn als we denken het beter te weten.

Voor het Busen ligt dat anders. De school waar de Busen-kata zogenaamd vandaan komt, de 大日本武徳会 Dai-Nippon Butokukai (De Vereniging voor Martiaalse Deugden van Groter Japan) is namelijk op last van generaal Douglas MacArthur in 1946 opgeheven, omdat de organisatie volgens hem te nationalistisch en militaristisch was. Er is in 1953 wel een vervolgorganisatie (http://www.dnbk.org/) opgericht, die echter zeer holistisch is en zich bij lange na niet alleen bezighoudt met judo.

ゆめのうちWe zullen dus moeten kijken naar de laatste kata die voor Busen is vastgelegd. Toevallig gebeurde dat in 1906 in een tijdsbestek van een week, door een commissie die onder leiding stond van… Jigorō Kanō, de oprichter van het judo en de Kōdōkan.

Deze commissie had twintig leden, waarvan zes leden uit de Kōdōkan. Deze zes leden waren tevens de enige leden met een judo-achtergrond. De andere veertien leden waren afkomstig van jiujitsu-scholen.

De kata in kwestie was geen strikte judo-kata, maar een veel holistischere kata. Ze werd in 1908 gepubliceerd in het boekwerk 大日本武德會制定柔術形 (Dai Nippon Butokukai Seitei Jūjutsu-kata, ofwel “De jiujitsu-kata zoals vastgesteld door De Vereniging voor Martiaalse Deugden van Groter Japan”). Deze kata maakt nu deel uit van de huidige Kōdōkan-kata. Kortom: de Busen-kata was geen echte judo-kata, maar het deel dat betrekking had op judo is inmiddels wel opgegaan in de huidige Kōdōkan-kata (bron: 月刊武道 Gekkan Budō, juli 2006).

Dat de Butokukai trouwens een groot fan van Jigorō Kanō was, blijkt verder uit het feit dat Jigorō Kanō in 1905 van de Butokukai de titel hanshi kreeg toebedeeld (bron: 武道範士教士錬士名鑑 Budō Hanshi Kyōshi Renshi Meikan, pagina 163, de afdeling Tijdschriften van het hoofdkwartier van de Nippon Butokukai). En zoals gezegd: een jaar later werd Jigorō Kanō hoofd van de enige judokata-commissie die de Butokukai ooit heeft gehad. Mogen we dan stellen dat de Butokukai het volste vertrouwen had in de kata zoals Jigorō Kanō die opstelde?

ebec97_357b2721529e4bae9b3c52f4645bbabe
De commissie die in 1906 de kata van de Butokukai opstelde. Jigoro Kano zit vooraan in het midden, met een grote stok.

Later zijn er nog talloze boeken over de Busen-kata uitgekomen. Niet in het Japans, maar wel in andere talen zoals het Nederlands. Maar als er al een bron voor deze boeken zou zijn, moet dat de hierboven genoemde jiujitsu-kata uit 1906 zijn. Al het andere is een verzinsel of een interpretatie, want na 1906 heeft de Busen-school niets meer aan de definitie van haar kata veranderd.

1247572093
De namen van alle commissieleden. De naam van Jigoro Kano staat helemaal rechts, met de titel Honkai Hanshi (hanshi van deze organisatie).

Met het verdwijnen van de Butokukai is de Butokukai trouwens niet uitgestorven. Integendeel: de Butokukai is deels gewoon onder de vlag van de Kōdōkan doorgegaan. Op 23 en 24 november 1946 kwamen judoka van de toen al afgeschafte Butokukai, judoka van de Kōdōkan en judoka uit alle streken van Japan samen om de toekomstige koers van het judo te bepalen. In augustus 1947 werden de graden van de Butokukai ook binnen de Kōdōkan erkend (bron: All Japan Judo Federation, http://www.judo.or.jp/shiru/rekishi).

We kunnen dus stellen dat het judodeel van de Busen-kata op deze manier werd meegenomen en versmolten in de Kōdōkan. Binnen de ontstane Kōdōkan-kata (nage no kata, katame no kata, enzovoort) heeft elke kata weer een eigen geschiedenis.

講道館講道館護身術・双手突Als we het nage no kata (waarvan de basis is bedacht in 1884) als voorbeeld nemen, is de huidige vorm in 1960 definitief vastgesteld door de Kōdōkan. Busen-mensen zullen wellicht aanvoeren dat de Busen-vorm van nage no kata toen volledig is verkracht, maar als je kijkt naar het soort wijzigingen dat destijds is doorgevoerd, heeft dat vooral met het schrappen/invoeren van worpen, en helemaal niets met het wijzigen van de uitvoering van de worpen zelf te maken (bron: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E9%81%93%E5%BD%A2).

Kortom: als het Busen-kata een judo-kata is, zal niet één kata het oude Busen-kata dichter benaderen dan de Kōdōkan-kata. Alles wat daarvan afwijkt, is dus een verzinsel of een interpretatie. Waarmee je dus eigenlijk aangeeft dat je het beter weet dan de oprichter van het judo en de hoofdorganisatie van het judo zelf. Dat mág trouwens. Maar noem het dan geen Busen-kata. Noem het dan de Loek van Kooten-kata of iets dergelijks.

Gezien het feit dat de Kōdōkan binnen het judo als de 総本山 (sōhonzan = het hoofdkwartier) wordt gezien, plaats je jezelf op die manier ook volledig buiten de sport. In feite heb je dan een nieuwe sport (Loek van Kooten-do) bedacht, en daarmee eindigt de discussie.

Kort gesteld: er is maar één directe referentie naar een Busen-kata, en dat is een niet-judokata die is bedacht door een commissie waarvan 100% van de leden met een judoachtergrond afkomstig was uit de Kōdōkan; daarnaast stond de commissie onder leiding van het hoofd van de Kōdōkan en de oprichter van het judo. Wat binnen die kata betrekking had op judo, is onder leiding van dezelfde Kōdōkan, waarbinnen inmiddels ook judoka van de Butokukai hadden plaatsgenomen, opgenomen in de huidige Kōdōkan-kata. Er bestaat dus niet zoiets als een aparte Busen-kata. De Kōdōkan-kata ís de Busen-kata.

Maar als klap op de vuurpijl komt dan nog deze definitie van het woord jūdō-kata op de Japanse Wikipedia:

柔道の形(じゅうどうのかた)とは、日本伝講道館柔道において、攻撃防御の理合いを習得するために行われる形稽古。

Jūdō no kata to wa, Nihonden Kōdōkan jūdō ni oite, kōgeki bōgyo no riai wo shūtoku suru tame ni okonawareru kata-keiko.

Judo-kata staat voor kata-training die binnen het Japanse Kōdōkan-judo wordt gegeven om inzicht te krijgen in aanval en verdediging.

Over Busen-kata wordt met geen woord gerept.

Als je met al deze informatie nog durft te pretenderen dat Busen-kata een toekomst heeft, plaats je jezelf in feite volledig buiten spel. Het woord Busen-kata is een contradictio in terminis. Het is vloeibaar ijs, koud vuur, een vierkante cirkel.

Het heeft mij als Busen-man pijn gedaan om tot dit inzicht te komen, maar op een gegeven moment moet je de feiten onder ogen zien: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Mijn grote dank gaat uit naar Richard de Bijl (8e dan) die mij naar dit inzicht heeft geleid, en Sebastiaan Fransen (5e dan) die mij de nodige aanwijzingen heeft gegeven om een en ander historisch te kunnen staven.

Butokukai_Kata_kaisetsu_ページ_15
Een uitleg van Jigoro Kano over de kataguruma uit de “Busen-kata”, in het eerder genoemde kata-boek.

Addendum

Inmiddels komen er ook reacties uit het Busen-kamp, vooral via Facebook, waarin men dit verhaal niet met argumenten maar met persoonlijke aanvallen bestrijdt. Ik heb als shodan nog geen flauw benul van judo, moet nog heel veel leren, en zou daarom geen recht van spreken hebben.

Hoewel ik het jammer vind dat de zaak door sommigen ad hominem wordt gespeeld, hebben deze Budo-mensen deels gelijk: er zijn inderdaad talloze Busen-mensen die veel beter kunnen judoën dan ik. Met “kunnen judoën” heeft dit dan ook helemaal niets te maken. Ik kan dat niet genoeg benadrukken en wil mij in dat opzicht bijzonder nederig opstellen.

Dit verhaal gaat puur en alleen om de juiste uitvoering van de kata. Niet over wie er beter kan judoën. Een Busen-kata van een goede judoka zal er honderd, zo niet duizend keer beter uitzien dan mijn Kodokan-kata, simpelweg omdat ik op dat gebied nog weinig ervaring heb. Ik heb mezelf wat judo betreft altijd als een absolute prutser beschouwd, en het is een godswonder dat ik het ooit tot zwart heb geschopt. Dat we dat even in de juiste context plaatsen.

Als de conclusie van  mijn verhaal mensen niet bevalt… dan moeten ze bij de Japanners zijn, niet bij mij. Ik geef alleen de boodschap door die door alle taalbarrières vaak niet goed wordt doorgegeven. Dit is wat de Japanners zelf schrijven – onder elkaar – als er geen Westerlingen naast zitten die ze misschien wel of niet voor het hoofd willen stoten.

Alle bronnen voor bovenstaand blog zijn vermeld. “Maar jij kunt niet judoën” is geen geldig argument waarmee je die bronnen kunt bestrijden. “Maar mijn leraar was heel beroemd en die zei iets anders” is ook geen geldig argument. Een geldig argument is een schriftelijke vermelding die terugvoert naar waar het allemaal begon. En in dit geval is die vermelding per definitie in het Japans opgesteld, want judo is nou eenmaal begonnen in Japan.

Dat is dan weer iets waar ik een rode band voor heb: de Japanse taal. En ik hoop dat we, door de kennis van judo-experts te combineren met mijn kennis over het Japans, tot betere inzichten kunnen komen die het judo als sport nog verder vooruit kunnen helpen. Want: kaizen. Het is nooit perfect, en het kan altijd nóg beter!

Advertenties

20 gedachtes over “De Busen-kata: een vierkante cirkel

 1. Heb wat commentaar geleverd bij het plaatje van Willem Hompus. Wil er wel eens met je over praten want je verhaal is niet helemaal juist, maar het gaat me te ver om het via facebook te doen. Als je lid bent van de NVJJL lees dan het stukje eens wat ik over de Dai-Nippon-Bujitsu-Senmon-Gakkoh heb gescreven. Grtn. en dank voor dit .artikel. F.

  Liked by 1 persoon

  1. Dank je wel, Ferry! Als jij bronnen hebt die mijn bronnen weerspreken, dan zal ik de eerste zijn die bereid is om zaken aan te passen. Ik gebruik echter uitsluitend Japanse bronnen, omdat alles wat niet-Japans is per definitie al verder van de bron af staat. Tot het artikel van de NVJJL heb ik helaas geen toegang.

   Like

 2. Dag Loek, leuk stuk! Ik geloof niet dat alles klopt wat je schrijft. Ik hoop dat Ferry je bijpraat. Ik Doe toevallig de Busen judo kata, zoals wij die kennen in Nederland, maar ik ben geen Busen-man. Ik ben judoka! Ik vraag me ook af wie nu eigenlijk die personen zijn die hier strijden Kodokan vs Busen en wat hun reden eigenlijk is? Ik vind het fantastisch dat men in Nederland kan kiezen! We kennen toch ook de verschillende karate-stijlen. Ik vind het allemaal prachtig, want ze zijn ook nog eens verenigd in de KBN!

  Liked by 1 persoon

  1. Bedankt voor je reactie! Ik heb allesbehalve de wijsheid in pacht, maar wat hier staat, is min of meer direct te traceren tot Japanse bronnen (die ik betrouwbaarder vind dan welke niet-Japanse bron dan ook, want dat is per definitie “van horen zeggen”). Dus als wat hier staat niet klopt, snappen de Japanners hun eigen sport niet, en ik ben daar sceptisch over. Wat betreft de “strijd” die er gaande is: ik proef dat wel degelijk tijdens danexamentrainingen, en het is ook niet verrassend, omdat de Kodokan-stijl zich heeft doorontwikkeld en inmiddels ook niet meer te vergelijken is met wat judo tachtig jaar geleden was. Dit op basis van allerlei nieuwe inzichten uit de bewegingsleer, zo is mij verteld door onder andere Komata-sensei (8e dan) van de Kodokan zelf. Ik zie bij het Busen nog heel erg veel kracht, en van kracht word je moe, terwijl het volgens mij de bedoeling is dat je zo lang mogelijk fit blijft, zodat je het gevecht na tien minuten nog steeds goed kunt volhouden en scherp blijft… maar dat is wellicht persoonlijk. Desondanks moet iedereen doen waar hij of zij zich zelf prettig bij voelt! Ik ben erg vrijheidsgezind en zou wel de laatste zijn die dingen wil opleggen. Daar ben ik ook nog lang niet hoog genoeg voor 😀

   Like

   1. Ik heb het eerder genoemde artikel van Ferry trouwens ook even onder ogen gekregen, en zo op het eerste gezicht leek het me juist dat Ferry en ik aardig op één lijn zaten. Maar misschien vergis ik me?

    Like

 3. Dag Loek, je hebt me weer aan het denken gezet. Fijn dat jij ook voor vrijheid bent! Een kata uitvoering is zeer zeker geen wedstrijd! Vwb. de strijd die gevoerd wordt op danexamens in Zuid-Holland kan ik het volgende zeggen: waarschijnlijk niet de judoka die elkaars mening respecteren. Het stuk van Ferry van Dijk geeft aan waar de veranderingen bij de Kodokan door zijn ontstaan. Je stuk zit goed in elkaar, maar bronnen zijn helaas ook niet altijd zuiver. In Japan vertellen ze ons niet alles en de leiding van de Kodokan (oa. meester Daigo) geven inmiddels aan dat zij ook niet alles weten. Vorig jaar heb ik een privetraining mogen volgen van meesters Komata en Yano en hier kwam ook wel naar voren dat ze niet overal een anteoord op hadden vwb. de oorsprong, veranderingen en waarom. Er is dus al veel kennis verloren gegaan. En gelukkig is kata maar een stukje van judo en als we praten over judo praten we over Kodokan judo. Dus ook Busen judo is Kodokan judo. De Busen naam is pas rond 2004 toegepast om deze stijl van kata een naam te geven. De JBN heeft dit geaccepteerd en hierdoor hebben we in Nederland meer keuze vrijheid en kennis! Succes en ik hoop nog veel van jou te lezen.

  Liked by 1 persoon

 4. Ook binnen de Kodokan hebben er allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden (in 1960 zijn er een heleboel dingen veranderd op basis van nieuwe inzichten), en die ontwikkelingen zijn continu. Komata-sensei vertelde me dat er binnen de Kodokan nog uitgebreid wordt gediscussieerd over het hoe en waarom van bepaalde zaken, en dat er nog steeds inzichten veranderen. Dit is goed. Wat ik wel vind, is dat die ontwikkelingen binnen wat we dan Busen noemen stil zijn komen te staan, in ieder geval binnen Japan. Als je binnen de Kodokan een Busen-kata zou opvoeren, zouden de Japanners heel hard met hun hoofd gaan schudden. Wellicht dat ze dan zouden zeggen dat dat de manier is waarop ze het honderd jaar geleden deden, en dat zou dan nog waar zijn ook (Busen is immers wat de Kodokan honderd jaar geleden was). Het is alsof je probeert te internetten met een inbelverbinding en zegt dat het zo hoort, terwijl iedereen al lang glasvezel heeft.

  Daarnaast is het zo dat iedereen weer een eigen definitie hanteert van Busen, en dat is knap lastig op examens. Ik heb al diverse malen mensen zien zakken omdat hun Busen niet de Busen van de examinator was, en dat zou natuurlijk nooit mogen gebeuren.

  Wat ik frappant blijf vinden, is dat sommige zaken in de Busen ook niet overeenkomen met wat de Busen honderd jaar geleden in Japan was. Dat is dus noch Busen, noch Kodokan. Daar is tijdens de overleveringen iets fout gegaan, of men heeft er buiten Japan een geheel eigen draai aan gegeven.

  Like

 5. Dag Loek, fijn om te lezen over het feit dat jij ook beaamt dat er bij de Kodokan nog volop gediscussieerd wordt. Vwb. Busen, zoals wij dit nu kennen in Nederland ben ik blij dat er het boek is. Ik ben overtuigt dat niet alles meer excact is, zoals het vroeger was, want door overlevering gaan zaken verloren. Ook vergeten mensen zaken of interpreteren het anders. Gelukkig zitten wij in Zuid-Nederland wel op een lijn. Wordt er wel aan bijscholing gedaan door de Busen-examinatoren? De districtsgradencommissie is verantwoordelijk dat de neuzen dezelfde kant op wijzen.

  Liked by 1 persoon

  1. Dat van die bijscholing weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb nauwelijks contact met Busen-examinatoren, maar ik heb sterk het idee dat ze zwaar in de minderheid verkeren. Binnen het district Zuid-Holland lijkt het al een gestreden strijd te zijn: Busen geniet daar nog maar zeer weinig populariteit, omdat men de discussies liever centraal houdt in de Kodokan. Binnen ons district lijkt het daarom steeds meer een non-issue te worden.

   Like

 6. Dag Loek, hier kijk ik van op. De hoofddojo van het Busen judo staat toch in Zuid-Holland. Als de strijd volgens jou dan toch bijna gestreden is en er is volgens jou een sterke minderheid aan Busen examinatoren, wat is dan eigenlijk het probleem?

  Liked by 1 persoon

   1. Dag Loek, over heel de wereld spreekt men verschillend talen, zelfs in Nederland! We doen het in Nederland toch niet slecht als we maatschappelijk kijken naar de problemen in andere landen? De vraag blijft: wat is nu het probleem? Dat komt niet naar boven.

    Liked by 1 persoon

 7. Drie dingen eigenlijk. Ten eerste: niemand zegt dat de eisen van de Kodokan nooit veranderen. De eisen van de Kodokan veranderen juist op basis van nieuwe inzichten waartoe men binnen de Kodokan is gekomen. Het probleem van Busen is juist dat er al honderd jaar niets meer is veranderd, en dat het systeem daardoor hopeloos verouderd is. Busen is in dat opzicht dus gewoon fout, antiek, een museumstuk. Nieuwe wetenschappelijke inzichten van de bewegingsleer zijn er niet in verwerkt, dus je trekt wanneer je niet hoeft te trekken, je duwt wanneer je niet hoeft te duwen, enzovoort.

  Ten tweede getuigt het van enorm disrespect richting de Kodokan en dus de bakermat van het judo als je zegt dat je het beter weet. Hoe durven wij te pretenderen meer kennis in huis te hebben dan de Japanners? Wie ook maar een beetje kennis heeft van de Japanse cultuur, weet hoeveel je de Japanners daarmee voor het hoofd stoot. Anton Geesink had daar ook een handje van, en de affaire met de blauwe pakken zijn de Japanners nog steeds niet vergeten.

  Ten derde is het Busen, tegenwoordig dat boek van Chris de Korte denk ik, vooral gebaseerd op verhalen die mondeling zijn overgeleverd. Dat is een bijzonder onbetrouwbare weergave van de feiten. Binnen de Kodokan is alles gearchiveerd en gedocumenteerd. Alles staat op schrift, en de overleveringen zijn daarom per definitie een stuk betrouwbaarder. De enige bron van het boek van Chris de Korte is geloof ik Chris de Korte zelf, en daar pas ik voor (zonder ook maar iets af te doen aan zijn ongetwijfeld enorme kunnen en prestaties op het gebied van judo – daar heeft deze discussie niets mee te maken).

  Busen is JUDO. Kodokan is 柔道. En verder moeten Busen-mensen vooral doen wat ze leuk vinden en is het een kwestie van leven en laten leven. Noem het alleen geen 柔道, want dat is het – per definitie – niet (meer).

  Ik wil trouwens met klem benadrukken dat de hele discussie niets te maken heeft met wel of niet kunnen judoën. Ik weet zeker dat ik door sommige Busen-mensen volledig van de mat zou worden geveegd. Ik durf zelfs te stellen dat veel Busen-kata er een stuk beter uit zullen zien dan wat ik met de Kodokan-kata presteer. Zeggen is één, doen is twee, en ik moet nog verschrikkelijk veel leren. Maar het verháál, dat wat hierboven staat, dat klopt. Of het verhaal klopt niet, en alle Japanners liegen. Maar als ik moet kiezen voor 127 miljoen Japanners of Chris de Korte, ja, dan kies ik voor de Japanners.

  Liked by 1 persoon

 8. Busen heeft verder als handicap dat het te pas en te onpas als excuus wordt gebruikt door leraren die zich niet laten bijscholen. Het ligt in de traditie van het Busen dat alle kennis mondeling is overgeleverd, waardoor veel Busen-leraren dat boek van Chris de Korte niet eens kennen, als je daar al in zou geloven. Bij de Kodokan zeggen we wel eens spottend: als je het fout doet, zeg je gewoon dat het Busen is. Helaas zit daar een grote kern van waarheid in. Ik ga geen namen noemen, want het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen onderuit te halen, maar wie de schoen past, trekke hem aan.

  Like

 9. Dag Loek, duidelijk! Probleem 1 is volgens jou dat de Busen kata hopeloos verouderd is. Probleem 2 is volgens jou dat er disrespect is tov. de bakermat van het judo. Heel tegenstrijdig en verrassend sluit je af met Leven en laten leven! Dat Doe ik dan ook, want ik denk dat beide zienswijze hun sterke en minder sterke punten hebben. Ik kan er heel goed mee leven, nog sterker, ik vind het een verrijking aan mijn judokennis. Ik respecteer jou mening en ga je dus ook niet bekeren. Succes met judostudie.

  Liked by 1 persoon

  1. Ja, want een mening is een mening, en mag nooit worden afgedwongen. Mensen moeten zelf tot inzicht komen; alleen dan kunnen ze er met volle overtuiging achter staan. In dwang heb ik nooit geloofd. Ik vind dan ook dat zolang het Busen door Nederland gedragen wordt, het ook door de JBN moet worden ondersteund en wijk daarin waarschijnlijk af van veel Kodokan-mensen. Wel zal ik met dit verhaal blijven komen. Aan de andere kant: zodra iemand met Japanse bronnen komt die het tegendeel bewijzen, zal ik mijn ongelijk bekennen. Beloofd.

   Like

 10. nu heb ik als mede Busen judoka een gerucht gehoord dat de JBN de Busenstroming voor hoge dan examens per 2020 afschaft…alleen kodokan zou dan nog mogelijk zijn……
  Ik hoop dat het bij een gerucht blijft of dat stichting Busen dan initiatief neemt om een en ander op een andere manier te continueren.

  Like

 11. Met toenemende intresse heb ik je stuk over Busen en Kodokan gelezen en in het bijzonder de kommentaren.
  Zelf judo ik nu een jaar of veertig. Ook ik heb dus leren judoën met wat men nu Busen pleegt te noemen. Ik was er dus bij toen men (eind jaren “90?) het Kodokan Judo herontdekte. Er ontstond een tweedeling tussen het “nieuwe Kodokan judo en “het in Nederland gebruikelijke” judo.
  Voor dit laatste moest nu een nieuwe sexy naam gevonden worden en dat werd Busen judo, afgeleid van de Butokukai waar de eerste Japanse leraren vandaan kwamen die via Frankrijk Nederland bezochten eind jaren 50 begin 60.
  Het is dan ook deze generatie Nederlandse leraren die vast hield aan het “in NL gebruikelijke judo” wat wij vandaag de dag Busen noemen. Ik gebruik die naam liever niet omdat ik deze misleiden vind.
  Busen suggereerd een directe relatie met Japan waar het feitelijk “het in Nederland gebruikelijke judo” is.
  Het judo dat de laatste 50 jaar in Nederland en door Nederlanders verder ontwikkeld is. Met alle respect voor iedereen die hieraan bijgedragen heeft maar dit is onvergelijkbaar met de inspanning die in Japan voor judo geleverd is. Dit doet mij ook meteen denken aan de blog van Sebastiaan. Het geleerde afbreken om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Hierin schuild een risico. Als men het aangeleerde niet tot in de essentie heeft begrepen dan sluipen er fouten in de verdere ontwikkeling.
  Na 2200 uur besteed te hebben aan het Kodokan nage no kata ben ik ervan overtuigd dat dit, samen met de Nederlandse “ik weet het beter” mentaliteit, een verklaring is voor de vele verschillen tussen Busen en Kodokan judo.

  Liked by 1 persoon

  1. Ik vrees dat je gelijk hebt. Er schijnt ooit een conventie te zijn geweest om de judoneuzen wat kata betreft wereldwijd in dezelfde richting te krijgen. In Italië? Alleen Nederland schitterde door afwezigheid, werd ons verteld op de judolerarenopleiding.

   Like

  2. Overigens is de bijdrage die in Nederland aan het judo geleverd uitzonderlijk een een prachtige prestatie van zo’n klein kikkerland. Als we de ontwikkeling van judo in Nederland uitdrukken in gewonnen medailles dan eindigen we per hoofd van de bevolking misschien zelfs op de eerste plaats! Chapo!
   Maar daar zit dan ook meteen de valkuil. Als wij het kata toetsen op basis van effectiviteit in wedstrijden dan hebben we er niet veel van begrepen.

   Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s